View your shopping cart.

Shipping/handling

FedEx

$11.69
More Info

FedEx 12/15/23

$40.92
More Info

FedEx 2/2/24

$14.00
More Info

FedEx- December 8, 2023

$14.56
More Info

Partner Ship 1/29

$534.52
More Info

Partner Ship 1/29 Cengage

$395.55
More Info

Partner Ship 11/30 MPS

$615.95
More Info

Partner Ship 12/4 MPS

$91.80
More Info

Partner Ship 2/16

$367.75
More Info

Partner Ship 4/6/24

$495.35
More Info